Rigsrevisionen dumper statens indsats mod hvidvask

Erhvervsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriets samlede indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme har ikke været effektiv, konkluderer Rigsrevisionen i ny rapport. Også Bagmandspolitiet får kritik.

Særligt Justitsministeriets indsats mod mod hvidvask og terrorfinansiering, har været utilstrækkelig, fastslår Statsrevisionen. Nu varsler justitsminister Nick Hækkerup (S) en reform af indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

En byge af kritik rammer nu statens indsats mod hvidvask og finansiering af terror.

Indsatsen har ikke været effektiv, konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport og retter »alvorlig kritik« mod Erhvervsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriets samlede indsats.

»Det er utilfredsstillende, at myndighederne ikke har nyttiggjort underretningerne om mistænkelige økonomiske transaktioner fra banker, advokater, revisorer osv. – ikke mindst i betragtning af, hvor mange res der bruges. Hverken Erhvervsministeriet, Skatteministeriet eller Justitsministeriet har haft en tilstrækkeligt risikobaseret og målrettet indsats, og samarbejdet mellem myndighederne har heller ikke fungeret, som det burde. Det er kritisabelt,« udtaler Statsrevisorerne i en meddelelse fredag.

Også Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) får kritik for »ikke i tilstrækkelig grad at have nyttiggjort underretninger og sendt dem videre til de relevante myndigheder – på trods af at sekretariatet fagligt har vurderet, at der var grundlag for at udarbejde flere efterforskningsoplæg«.

Derudover kritiseres resten af SØIK, populært kaldet Bagmandspolitiet, politiet og PET, fordi myndighederne »ikke i tilfredsstillende grad har givet Hvidvasksekretariatet feedback om, hvad de videresendte underretninger er blevet anvendt til«.

Forstår bankers bekymring

Hos bankernes interesseorganisation Finans Danmark påpeger adm. direktør Ulrik Nødgaard, at bankerne har et konstruktivt samarbejde med SØIK.

»Men vi har også løbende påpeget en bekymring for, om myndighedernes indsats var tilstrækkelig. Der har blandt andet manglet tilbagemelding og opfølgning på bankernes indberetninger om hvidvask,« siger han og fortsætter:

»Jeg håber, at Folketinget vil tage Rigsrevisionens rapport til efterretning og iværksætte de nødvendige initiativer, der skal til for, at myndighederne kan styrke deres indsats parallelt med bankernes. Det er i samfundets interesse.«

I Hvidvasksekretariatet under SØIK erklærer leder Jørgen Andersen enig i dele af kritikken fra Rigsrevisionen. Han påpeger samtidig, at der var en helt anden prioritering på det tidspunkt, som revisionen har gransket.

»På daværende tidspunkt var prioriteringen anderledes, og det var vigtigere at understøtte efterforskning af økonomisk kriminalitet og rocker-bande kriminalitet ude i de enkelte politikredse,« siger Jørgen Andersen.

Han forstår godt, hvis banker undrer sig over, hvad der sker med de tusindvis af underretninger, der bliver sendt ind til sekretariatet. Det er blevet beskrevet som et »sort hul«.

»Jeg kan godt forstå, at det kan se sådan ud i den spidse ende, når finansverdenen har investeret enorme ressourcer i at håndtere det her,« siger han og påpeger, at sekretariatet er blevet mere specialiserede og har fået flere muskler til at håndtere komplekse sager.

Minister varsler reform

På baggrund af kritikken varsler justitsminister Nick Hækkerup (S) en reform af indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Ifølge ham er der behov for en reform af indsatsen mod økonomisk kriminalitet, så myndighederne i langt højere grad er gearet til at bekæmpe f.eks. hvidvask og terrorfinansiering.

»Statsrevisorenes kritik bekræfter billedet af, at den samlede indsats mod hvidvask og terrorfinansiering simpelthen ikke har været god nok,« siger justitsministeren i en pressemeddelelse.

Statsrevisorerne baserer bl.a. sin kritik på, at ingen af tilsynsmyndighederne har udvalgt virksomheder til kontrol ud fra en systematisk risikovurdering. I perioden 2016-2018, som Rigsrevisionenes undersøgelse dækker over, har Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen kun kontrolleret tre pct. af de forpligtede virksomheder, som de skal føre tilsyn med.

Eksplosion i antal underretninger

En række medier, heriblandt Berlingske, erfarede torsdag, at Rigsrevisionen var på trapperne med kritik af Bagmandspolitiets indsats mod hvidvask.

Hvidvasksekretariatet hos SØIK har igennem de seneste år oplevet en markant stigning i antallet af underretninger. I 2019 modtog Hvidvasksekretariatet således 53.454 underretninger mod 35.768 underretninger i 2018 og 24.911 underretninger i 2017.

Men flere bankdirektører har forholdt sig kritisk over for, om underretningerne ender med at drukne.

»Jeg har indtryk af, at Bagmandspolitiet tager sig af de store, mens de øvrige sager lægges ud til lokale politikredse, skatte- og sociale myndigheder. Der kan der være en risiko for, at sagerne dør ud pga. ressourcemangel,« sagde Jyske Bank-topchef Anders Dam for et år siden til Berlingske.

Hvidvasksekretariatet forventer i år at beskæftige godt 30 årsværk, hvilket er tæt på en fordobling i forhold til 2017.