Syv personer under 70 år er døde af covid-19 uden andre kendte sygdomme

I alt er mere end 500 personer døde med covid-19. En opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at syv personer under 70 år er døde af covid-19 uden at have andre kendte kroniske sygdomme.

Covid-19-afsnit på Slagelse Sygehus. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Eksperterne bliver klogere og klogere på virussen fra Kina, der har lukket verdenssamfundet ned, smittet over en million på verdensplan, mens flere tusind er døde med sygdommen.

I Danmark er det samlede antal mennesker, der er døde med covid-19 i alt oppe på 571 lørdag morgen, og de seneste dage er der kun blevet konstateret enkelte eller slet ingen nye dødsfald med covid-19.

Statens Serum Institut undersøger løbende virussens dødelighed, og en ny opgørelse, som instituttet har været med til at udarbejde, giver interessant ny viden om konsekvenserne i Danmark. 9.500 patienter med sygdommen er blevet undersøgt, og resultaterne er klare.

Syv af de undersøgte personer under 70 år er døde med covid-19 uden at lide af andre kendte sygdomme, og i alt er 24 personer – altså samlet, i alle aldersklasse – uden andre kendte sygdomme døde med virussen. Myndighederne har netop hele tiden anvendt begrebet død »med« coronavirus i modsætning til død »af« coronavirus, fordi det har været vanskeligt at afgøre, hvorvidt det var covid-19, de pågældende direkte døde af, eller om de dødsårsagen var relateret til andre lidelser, de i forvejen havde.

Det forklarer Reimar W. Thomsen, overlæge, lektor og ph.d., der er en af forskerne bag studiet.

»Vi kan formode, at kun få, tidligere raske personer er døde alene af virussen,« siger han.

Men der er flere faktorer, som er vigtige at få med.

De syv personer, der her er tale om, kan have haft kroniske lidelser, som ikke var kendte.

Men mest afgørende er det at understrege, at det ikke er muligt på baggrund af tallene at sige, at kun få personer af døde af covid-19.

Reimar W. Thomsen forklarer:

»Årsagen til dødsfaldene hos de patienter, der havde kroniske lidelser, kan godt have været covid-19 alene. Det kan være, at patientens immunforsvar og modstandskraft i forvejen var presset af en kronisk sygdom, men som kroppen ville kunne holde i skak i mange år endnu. Men når kroppen så samtidig bliver angrebet af covid-19, bliver forsvarssystemerne så at sige overbelastet og kan ikke bekæmpe den nye sygdom, og den kroniske sygdom kan akut forværres. Og så dør patienten på grund af covid-19, selv om vedkommende også havde andre sygdomme, der var medvirkende.«

Omvendt kan deres dødsårsag i nogle tilfælde også være nylig forværring af den kroniske lidelse, alderdomssvækkelse eller noget helt tredje, mens tilstedeværelsen af covid-19 således blot var et uheldigt sammenfald.

Ikke desto mindre vidner tallene om, at få danskere er døde alene af virussen, siger Reimar W. Thomsen.