Penkowa-sagen og rektor Ralf Hemmingsens rolle

Bestyrelsen har besluttet, at Ralf Hemmingsen kan blive siddende som rektor efter Penkowa-sagen. Få et overblik over rektorens rolle i sagen.

Rektor Ralf Hemmingsen holder tale til de studerende ved Immatrikulation på Københavns Universitet torsdag d. 2 september 2010. Fold sammen
Læs mere
Foto: Marie Hald

Københavns Universitets bestyrelse har valgt, at der ikke skal være nogen konsekvenser for universitetets rektor, Ralf Hemmingsen, efter hans rolle i sagen om den omstridte hjerneforsker er blevet undersøgt.

Her er en kronologisk gennemgang af Penkowa-sagen med nedslag i begivenheder, hvor Ralf Hemmingsen optræder.

2002: Et bedømmelsesudvalg underkender Milena Penkowas doktordisputats. Udvalget finder det usandsynligt, at hun kunne have udført forsøg på 784 rotter under de omstændigheder, som hun beskriver i disputatsen.

2003: Efter Penkowas doktorafhandling først er blevet afvist af tre professorer, og dernæst af 20 anerkendte forskere i Det forskningsstrategiske Udvalg, vælger daværende dekan – den nuværende rektor Ralf Hemmingsen – uden kendt fortilfælde at sende den afviste doktorafhandling videre til ny bedømmelse hos en norsk og en svensk ekspert.

Normalt sendes sådanne sager til Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

De udenlandske forskere instrueres i kun at forholde sig til to ud af tre kritikpunkter. Det sidste punkt var ellers det mest håndgribelige og drejede sig om de rotteforsøg, der nu har vist sig at bygge på falske dokumenter. Doktorafhandlingen godkendes.

2003: Milena Penkowa fastansættes på Københavns universitet.

Midt i ansættelsesprocessen, ledet af Ralf Hemmingsen, bedes ansøgerne indsende yderligere materiale til brug ved ansættelsen.

Dette er imod reglerne, men til klar fordel for Penkowa, hvis doktordisputats netop var blevet blåstemplet af en udenlandsk forsker.

2008: Milena Penkowa indklages for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed ved Københavns Universitet (KU), fordi forskerkolleger sår tvivl om Penkowas analyseresultater. Hun klarer frisag.

Juli 2008: Det private lægelige selskab Dansk Selskab for Neurovidenskab melder Milena Penkowa til politiet for underslæb.

Juli 2008: Penkowa melder sin laboratorieassistent studerende Kristian Kolind til politiet for økonomisk fup:

»Dette brev kan betragtes som en anmeldelse af Kristian Kolind for underslæb og dokumentfalsk«, står der i advokatens brev til politiet.

September 2008: Ralf Hemmingsen indstiller på vegne af Københavns Universitet Milena Penkowa til EliteForsk-prisen.

December 2008: Kristian Kolind forsøger at få universitetsledelsen til at tage affære over for Milena Penkowas falske anklage om underslæb.

Januar 2009: Penkowa modtager den prestigefyldte Eliteforsk-pris sammen med 1,1 millioner kroner.

Januar 2009: Rektors nærmeste medarbejder skriver til Kristian Kolind, at KU ikke kan afgøre, hvad der er faktum i sagen om underslæb.

Marts 2010: Milena Penkowa suspenderes fra sit professorat på Københavns Universitet. Officielt på grund af en personalesag.

3. februar 2011: KU melder Milena Penkowa til politiet for dokumentfalsk i forbindelse med en række rotteforsøg.

10. februar 2011: Charlotte Sahl-Madsen afviser en uvildig undersøgelse. Hun understreger, at universitetet skal undersøge rektor Ralf Hemmingsens rolle.

10. februar 2011: Rektor Ralf Hemmingsen afviser, at han vidste, at Milena Penkowa var blevet meldt til politiet inden hun blev indstillet til forskerprisen:

»Jeg havde ingen anelse om, at der var en politianmeldelse. Det blev jeg først orienteret om i slutningen af 2009.«

7. marts 2011: Ralf Hemmingsen beklager, at man fra KU’s side ikke hjalp Penkowas tidligere laboratorieassistent Kristian Kolind i sagen om underslæb.

»Jeg vil gerne beklage det forløb, en studerende har været igennem, hvor Penkowa øjensynligt har brugt hans lønoplysninger og lavet falske anklager.«

7. marts 2011: Milena Penkowa accepterer Københavns Byrets dom fra december 2010 om tre måneders betinget fængsel for underslæb på 28.000 kroner, forfalskning af dokumenter og falsk anklage af en studerende.

11. marts 2011: Efter Penkowa har accepteret sin dom for underslæb, vil Ralf Hemmingsen have Penkowas forskerpris trukket tilbage:

»Hvis den her dom bliver stående, så bortfalder grundlaget for KU's indstilling af hende til EliteForsk-prisen. At få en sådan pris er ikke foreneligt med at være dømt for økonomisk underslæb. Det vil vi give besked om til ministeriet, der så kan forholde sig til det.«

19. marts 2011: Rektor Ralf Hemmingsen indrømmer, at han efter sommerferien i 2008 »godt havde hørt«, at der var et »privat lægeligt selskab, som havde meldt Penkowa til politiet«.

Det sker, efter nuværende dekan, Ulla Wewer, sagde til DR Nyheder, at:

»Både han (Hemmingsen, red) og jeg vidste, at der forelå en politianmeldelse af Milena Penkowa, da hun blev indstillet til Eliteforskerprisen i efteråret 2008.«

22. marts 2011: Kammeradvokatens redegørelse af rektor Ralf Hemmingsens håndtering af Penkowa-sagen præsenteres af KU’s bestyrelse. Der rejses kritik mod blandt andet den mangelfulde håndtering af Kristian Kolinds henvendelse og indstillingen af Milena Penkowa til EliteForsk-prisen.

Men man mener ikke, Penkowa har været favoriseret, og Ralf Hemmingsen kan beholde sin titel som rektor af Københavns Universitet. Bestyrelsen afviser desuden at igangsætte en uvildig undersøgelse af rektors rolle i sagen.

Kilder: Berlingske, Ritzau, Information og Politiken

INFOshop: Se profilen for den nye CEO