Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Ny statslig coronastyrelse er en hovsaløsning

Mette Frederiksen vil oprette en ny styrelse, der skal sikre forsyningen med værnemidler. Det er en hovsaløsning. Coronakrisen må kulegraves, før der drages konklusioner. En ny statslig styrelse er ikke nødvendigvis en del af løsningen.

»Ansvaret for forsyningen med værnemidler og testudstyr ligger hos brugerne af udstyret, som er regioner og kommuner. Det ansvar har de ikke levet op til. Det skal der naturligvis gøre noget ved. Beredskabet og beredskabsplanerne skal genovervejes og styrkes. Det er imidlertid et åbent spørgsmål, som det er alt for tidligt at besvare, om en ny statslig styrelse er en nødvendig del af det fremtidige beredskab,« skriver Ole P. Kristensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali

Statsminister Mette Frederiksen bekendtgjorde på et pressemøde 12. maj, at der 1. august oprettes en ny styrelse under Justitsministeriet, som skal »sikre forsyning og tilstrækkelige lagre af værnemidler mv. samt tilgængelighed af tests og isolationsfaciliteter«. Det sker »med henblik på mere varigt at styrke den samlede myndighedsindsats,« lyder det også.

Det er i bagklogskabens lys tydeligt, at landet og myndighederne var dårligt forberedt på en coronapandemi, og der opstod forsyningsproblemer med værnemidler og testudstyr. Ansvaret for forsyningen med værnemidler og testudstyr ligger hos brugerne af udstyret, som er regioner og kommuner. Det ansvar har de ikke levet op til. Det skal der naturligvis gøre noget ved. Beredskabet og beredskabsplanerne skal genovervejes og styrkes. Det er imidlertid et åbent spørgsmål, som det er alt for tidligt at besvare, om en ny statslig styrelse er en nødvendig del af det fremtidige beredskab.

Regeringen bør lytte til direktør i Lægemiddelindustriforeningen, Ida Sofie Jensen, og bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, Lars Rebien Sørensen, der foreslår at nedsætte en epidemikommission, der kan gennemgå hele forløbet og komme med anbefalinger til den fremtidige indretning af beredskabet. De to forslagsstillere peger på, at sikring af forsyningerne til sundhedsvæsenet i en krisesituation udgør en begrænset del af problemstillingen. Forsyningssikkerhed må indgå i den bredere overvejelse af det samlede beredskab mod pandemier.

Regeringen tænker med sit udspil om den nye styrelse alt for snævert i offentlige løsninger, man overser en velfungerende privat sektor, som har en ekspertise og en omstillingsevne, som det offentlige kunne lære af. På områder som logistik, lager, forsyningssikkerhed, produktion og laboratoriedrift er den private sektor mindst på niveau med den offentlige sektor. Det har myndighederne ofte været for sene til at erkende. I krisens tidlige faser blev virksomheder, der tilbød assistance, behandlet nedladende. Private virksomheder har svært ved at komme i kontakt med myndighederne, lød det i Berlingske i slutningen af marts.

Etableringen af TestCenter Danmark blev muliggjort af massiv finansiel og ledelsesmæssig støtte fra Novo Nordisk Fonden. Den indsats vil fonden følge op med omfattende støtte til etableringen af et moderne virusberedskab. Det er et tilbud, regeringen bør tage imod med kyshånd, ikke kun fordi det aflaster de hårdt trængte offentlige finanser, men især fordi fonden kan bidrage med ledelsesmæssige og organisatoriske kompetencer, som ikke er det offentliges stærkeste side.

Det første fornødne er en grundig gennemgang af hele forløbet med henblik på at tage ved lære, så der er et solidt grundlag for at indrette fremtidens beredskab. Det skal være rustet til opgaven, men det må ikke glemmes, at det skal også være omkostningseffektivt. Forsyningssikkerhed med værnemidler udgør et hjørne af problemet. Det er vigtigt, at overvejelserne inddrager private virksomheder i løsningerne. Det hele skal forankres hos en myndighed, men om det indebærer en bureaukratisk knopskydning med en ny styrelse, er langt fra sikkert. Erfaringerne fra Skat viser at, bureaukratisk knopskydning og omorganisering med etablering af nye styrelser ikke i sig selv løser problemerne.

OLE P. KRISTENSEN