Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Sikkerhedsstyrelsen modarbejder konkurrence og innovation

»Hvilket område bliver det næste, hvor en myndighed sætter konkurrencen ud af kraft? Skal mindre banker f.eks. have adgang til en kopi af Danske Banks Mobile Pay udviklet af staten?« Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Et produktivt og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for velfærdssamfundet. Den offentlige sektor skal understøtte erhvervslivets aktiviteter gennem rammevilkår, der giver grobund for et velfungerende marked.

Det er sikkert på den baggrund, at Sikkerhedsstyrelsen, som er en del af Erhvervsministeriet, har defineret en klar vision: At skabe stærke vækstvilkår og give forbrugeren det bedste udgangspunkt for at træffe det sikre valg. Det skal opnås ved at skabe konkurrencedygtige rammevilkår og ved at sikre, at aktørerne på markedet motiveres til at udvikle innovative løsninger.

Derfor er det overraskende og kritisabelt, at Sikkerhedsstyrelsen vil intervenere med markedet for tilstandsrapporter. Det gør de helt konkret ved at implementere et nyt IT-system, som vil sætte konkurrencen ud af kraft.

Styrelsen vil bygge et produkt baseret på de standarder, som private aktører har investeret millioner i at udvikle, for derefter at stille det til rådighed for de virksomheder, der groft sagt har lavet tilstandsrapporter med blyant og papir. Staten blander sig dermed direkte i konkurrencen. Det er en yderst uhensigtsmæssig måde at drive erhvervspolitik på.

Virksomheder skal have tillid til, at staten skaber rammerne for udvikling og vækst - rammer, som virksomhederne kan udfylde. I dette tilfælde vil staten selv udfylde rammerne ved at agere som aktør – endda for skatteydernes regning. Spørgsmålet melder sig: Hvilket område bliver det næste, hvor en myndighed sætter konkurrencen ud af kraft? Skal mindre banker f.eks. have adgang til en kopi af Danske Banks Mobile Pay udviklet af staten?

Styrelser har en væsentlig opgave i at overvåge, kontrollere og sanktionere. Hvis kvaliteten af ydelserne er ringe, kan styrelsen handle. Ingen af disse forhold er gældende her. Vi har en velfungerende branche, hvor der udvikles nye produkter, som sikrer trygheden for boligkøberne. De erfaringer og kompetencer bliver nu skyllet ud med badevandet. Det samme gør lysten til at innovere. Det kan umuligt være en statslig opgave og hensigt. Jacob Vittrup, adm. dir. NRGi-koncernen, Hans Jørgen Lorenzen, adm. dir. EBAS