Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

DR som regeringsradio

Foto: Kate Copeland

Da jeg som den sidste formand for det hedengangne Radioråd skulle holde afslutningstalen for dets virke, sluttede jeg med ordene »Og hermed erklærer jeg paraplyen for klappet sammen«.

At det viste sig at være profetiske ord, afslørede Lasse Jensen og Kurt Strand for nylig i henholdsvis Information og DRs P1, da de oplyste, at departementschefen i Kulturministeriet 10. marts ringede til DRs direktion og fortalte den ikke alene, at den skulle lukke en del ned, men også hvad den skulle lukke. Dét, den skulle lukke, var nyhedsprogrammerne og samfundsdebat-programmerne. I stedet for bare at parere ordre, skulle direktionen naturligvis have henvist ministeriet til bestyrelsesformanden, for officielle henvendelser fra regeringen skal gå til hende, som derefter i samarbejde med direktionen afgør, hvordan man vil forholde sig til dem.

I de martsdage overraskede det mig, at DR lod P1s morgenflade erstatte af P4-musik og lukkede DR 2s Deadline mm., for det er da netop i en sådan samfundskrise, at Danmark har mest brug for den slags ægte public service-programmer. Men nu viser det sig, at det ikke var DR, men Kulturministeriet, som lukkede dem ud fra den fejlopfattelse, at public service betyder offentlighedens servicering af regeringen.

At DR opfatter public service på den måde fremgik også af TVs søndags-nyhedsudsendelse, hvori glade, flagviftende skolebørn på bedste, nordkoreanske vis hyldede den store og kære leder Mette og gav hende både en sang og en rød rose.

Hvor er bestyrelsesformanden henne? Hun skal beskytte generaldirektøren og forsvare armslængdeprincippet, men generaldirektøren glemte at henvise regeringen til formanden og svigtede public service-forpligtelsen, der er den eneste grund til, at skatteborgerne betaler for institutionen Danmarks Radio. Popmusik og ukritisk journalistik kan man få mange andre steder. Meningen med at nedlægge Radiorådet og klappe dets paraply sammen var ikke at gøre DR til en regeringsradio. Egentlig tværtimod.

Per Stig Møller, fhv. radiorådsformand og kulturminister