Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Besparelserne på sundhedsvæsenet har vist sig at være dyre

Tænk, hvis man over de fem år i stedet for nedskæringer havde tilført sundhedsvæsenet bare ti mia. kr. ekstra og havde betalt for de planlagte hospitaler med de flere senge, så kunne vi givet have været langt bedre forberedt på den nuværende situation, skriver Torben Kjær. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Dyre besparelser

Sundhedsvæsenet har i fem år, undtaget 2020, måttet spare med store nedskæringer til følge - og dertil to pct. effektiviseringskrav gennem endnu flere år. Man har indeksreguleret hospitalsbyggerierne efter mælke- og brødpriserne i stedet for byggepriserne, så man har måtte reducere antallet af sengepladser. Man har nedsat Medicinråd og Behandlingsråd, fordi der efter sigende ikke er råd til at give alle den optimale behandling.

Vi er naturligvis i en ekstraordinær situation med covid-19, men krisen vurderes at koste samfundet 155 mia. kr. Tænk, hvis man over de fem år i stedet for nedskæringer havde tilført sundhedsvæsenet bare ti mia. kr. ekstra og havde betalt for de planlagte hospitaler med de flere senge, så kunne vi givet vis have været langt bedre forberedt på den nuværende situation. Det har været dyre besparelser.

Torben Kjær, medlem Danske Regioners Sundhedsudvalg

Baltic Pipe

Mens olieprisen noteres til 27,15 dollars pr. tønde, kritiserer Tobias Jespersen fra NOAH godkendelsen af Baltic Pipe-projektetet, som skal føre norsk fossilt gas gennem Danmark. Under oliekrisen forventedes en prisstigning på olie til 200 dollars pr. tønde, og det svarer vist i nutidspenge til det dobbelte beløb.

I stedet for at kritisere gasledningen burde NOAH glæde sig over den lave pris på olie, der er den bedste garanti for færre investeringer i udvindingen af olie og gas. NOAH burde også glæde sig over GEUS, der har udgivet et særnummer om kuldioxidlagring.

Allerede i 2008 udgav Slovak Geological Magazine et særnummer på 80 sider om »mineral sequestration«, der ifølge den røde ordbog betyder mineral konfiskation af kuldioxid. Det er to meget forskellige publikationer, som ifølge klimadebatten bør have NOAHs og andres opmærksomhed. Baltic Pipe er kun et hår i suppen.

Hans Kloster, Frederiksberg

Årets bog

Var Knud den Store – som én af flere Jellingeætlinge – ikke faldet død om som 39-årig i 1035, ville slagene ved Hastings og Stamford Bridge i 1066 så overhovedet have fundet sted? Hvad ville der i så fald være blevet af hans (og vores) Nordsøimperium? Hvordan ville Europa så have set ud i dag?

I Danmark er, ved vi, en række fremtrædende forskere veludstyrede til at reetablere en forskning i de genetiske aspekter af det tidlige og kongelige Jellingedynasti. Bl.a. professorer og medarbejdere på de retsmedicinske, de genetiske og de molekylærbiologiske institutter i København og Odense.

De senere år har den fra 1800-tallet herskende triste, kulturradikale approach til vor historiske forskningsdisciplin lykkeligvis tabt terræn i lyset af de arkæologiske/historiske landvindinger. Herunder og ikke mindst »detektorarkæologien«, som i dag har rykket billedet af vort nuværende Danmark som et samlet og fungerende rige frem til før år 500, hvor Dannevirke allerede var opført.

Takket være en ny forskergeneration, eksemplificeret i Jeanette Varberg, er der nu håb forude. Hendes brillante og læservenlige fremstilling af vort land i sin bog »Viking« er én lang tribut til en ny og folkelig tilgang til den eksakte historiske forskning. Spændende læsning. Formidling i topklasse.

Poul Jørgen Ranløv, Klampenborg

Lodret ordre

Kan det passe, at vi har et så autonomt sundhedsvæsen, at det frit kan kvie sig ved at benytte universiteternes tilbud om testkapacitet?

Det er nu, at landets politiske ledelse må diktere: Brug universiteternes og privates kvalificerede laboratorier så meget som mulig til at analysere covid-19-tests. Kom i gang med at teste medarbejderne på hospitaler, plejehjem og i hjemmeplejen.

Erik Sommer, Bagsværd

Et lille lyspunkt

Stor tak til Danmarks Radio for at sende god, uafbrudt musik for den ældre generation på P5. Det er en fornøjelse at høre P5 særligt om aftenen, hvor man kan sidde og nyde den dejlige musik, uden at den bliver afbrudt af en musikvært, der vil forklare, hvorfra musikken stammer. Eller hvorfor der netop spilles den musik, eller vælges et bestemt tema for den aften, og man bliver tvangsindlagt til at høre, hvordan en engelsk musiker/sanger synger på tysk eller fransk.

Der er en passende blanding af dansk og udenlandsk musik, så stil ind på P5 og få glæde af musikken. Godt gået, DR.

Torben Valbøll, Vallensbæk