Sådan klarer de københavnske folkeskoleelever sig i forhold til hele landet

De københavnske folkeskoleelever har overhalet landsgennemsnittet ved de afsluttende prøver i 9. klasse. Dog afhænger resultatet af, hvilke fag der er tale om. Se grafikken her.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk

Efter en årrække, hvor folkeskoleelever i København har fået lavere karaktergennemsnit end landsgennemsnittet, har billedet vendt sig. Ved afgangseksamenerne i 2019 fik de københavnske folkeskoleelever et bedre resultat end det samlede resultat for hele landet.

GRAFIK

Karaktergennemsnit ved folkeskolernes afgangseksamen

Eksamensresultater for folke- og specialskoler i 9. klasse i København sammenlignet med hele landet.

I dansk klarede de københavnske folkeskoleelever sig bedre, end folkeskoleeleverne gjorde samlet på landsplan i de mundtlige og de skriftlige prøver. I retskrivning var de københavnske elever stadig bagefter med et gennemsnit på 6,6 mod et landsgennemsnit på 6,7. Dansk læsning fremgår ikke af grafikken, hvor landsgennemsnittet og gennemsnittet for de københavnske elever er ens.

GRAFIK

Karaktergennemsnit i de enkelte prøver i dansk

Resultater fra danskeksamen for folke- og specialskoler i 9. klasse i København sammenlignet med hele landet. Tal for læsning i dansk er ikke taget med i grafikken.

Også i engelsk opnår de københavnske elever bedre eksamensresultater, hvor de ligger 0,5 procentpoint over resultatet for hele landet.

Men selv om det er en medvirkende faktor til, at afgangseleverne i København ligger på den gode side af landsgennemsnittet, så er der et andet fag, der trækker ned. For til eksamen i matematik – hvad enten det er med eller uden hjælpemidler – ligger afgangseleverne i den københavnske folkeskole 0,4 procentpoint under landsgennemsnittet.

GRAFIK

Karaktergennemsnit i de enkelte prøver i matematik og engelsk

Resultater fra bl.a. matematik-eksamen uden hjælpemidler og mundtlig engelsk for folke- og specialskoler i 9. klasse i København sammenlignet med hele landet. Tal for fysik/kemi, biologi og geografi er ikke taget med i grafikken.