Povl vil plante en halv million træer – og han er en del af den tendens, der strækker sig helt til Davos

500.000 i Albertslund, ti millioner i Slagelse og 24.000 i Måløv: Alle vil tilsyneladende plante træer for at give klimaet en hjælpende hånd. Gør skovrejsning overhovedet en forskel?

 

Det første, der møder øjnene i receptionen, er tapetet med jordkloden fotograferet fra rummet. Det næste er planter, plakater, foldere og bøger om klima, natur og miljø. I hjørnet står en soldrevet ventilator og nærmest døren et insekthotel.

Mellem almene boliger og lige over for Albertslund Gymnasium i Albertslunds sydlige område ligger et kontor. Det er her, Berlingske møder 62-årige Povl Markussen. Han er iført T-shirt, der argumenterer for FNs verdensmål. Og det er netop et af disse mål, der er baggrunden for den plan, som Povl Markussen er klar over lyder »vanvittigt ambitiøs«:

Han vil have plantet en halv million træer i Albertslund Kommune.

»Det er ikke nok at opstille vindmøller og solceller. Klimaforandringerne er her, og de skal håndteres. Vi må hver især gøre, hvad vi kan, og selvfølgelig skal jeg ligesom alle andre tage ansvar,« siger han.

Povl Markussen er leder af den lokale miljøforening, Agenda Center. Centeret lancerede planen om de 500.000 træer i sommer, som et bud på en del af løsningen på de globale klimaudfordringer.

Det er en plan, der skriver sig ind i en række af private initiativer.

I Slagelse har Berit Gunnarsen stiftet en forening, der vil plante ti millioner træer. I Måløv vil Novo Nordisk plante 24.000 træer, og det er Københavns Kommunes målsætning at plante 100.000 træer. På landsplan samlede Danmarks Indsamlingen for nylig sammen til at plante en million træer.

De lokale initiativer er en del af en international dagsorden. Tirsdag tilsluttede den amerikanske præsident, Donald Trump, sig et World Economic Forum-initiativ om at plante en billion – altså 1.000 milliarder – træer globalt.

Dette følger i hælene på et særdeles omtalt studie ledet af forskere fra ETH-Zürich-universitet. Forskerne konkluderede, at der på verdensplan er plads til at plante 1,2 billioner træer – og at træernes optag af CO2 ville kunne udligne et årtis menneskeskabte udledninger. Andre forskere har kritiseret studiet og blandt andet afvist påstanden om, at skovrerejsning skulle være den bedste tilgængelige klimaløsning.

Der skal meget mere til

Martin Kruse er fremtidsforsker ved Institut for Fremtidsforskning og har arbejdet med klima og ressourcer i 15 år. Han sammenligner den periode, verden befinder sig i netop nu, med det, der skete, da Al Gore i 2006 udsendte dokumentaren »An Inconvenient Truth« – »En ubekvem sandhed« – om klodens klimatiske tilstand.

Forskeren henviser til Greta Thunbergs aktivisme som en afgørende faktor.

»Vi er gået ind i anden fase af borgernes opvågnen til realiteterne. Tendensen er ret simpel: At plante træer har en god effekt på klimaet, og det er relativt let at gøre,« siger Martin Kruse.

Foto: Oscar Scott Carl.

Det er dog farligt at tro, at man kan løse klimaproblemet alene ved at plante træer, mener Jørgen Eivind Olesen, professor i agroøkologi ved Aarhus Universitet.

»Hvis det skal hjælpe, skal der plantes enormt mange træer. Selv om vi synes, en halv million træer er mange, er det ikke mange i en global klimakontekst,« forklarer Jørgen Eivind Olesen.

Da den årlige Danmarks Indsamling i 2019 ville samle sammen til at plante en million træer, påpegede tidligere professor, skovekspert og nuværende chef i Novo Nordisk Fonden Claus Felby på samme vis, at en million træer »forslår som et snefnug i helvede«.

Omvendt medgiver Jørgen Eivind Olsen, at det er bedre at plante træer end ikke at gøre noget.

Direkte adspurgt om eksemplet i Albertslund siger Jørgen Eivind Olesen, at det kan være godt at plante flere træer i kommunen, men at den mængde CO2, som 500.000 træer optager, er så relativt lille en størrelse, at der bør være andre argumenter bag. Eksempelvis at områderne med nye træer kan bruges rekreativt eller til træbyggeri, lyder det.

En bunden opgave

Albertslund Kommune er i forvejen den kommune i Danmark, hvor skovarealet med 31 procent fylder den største andel af kommunens areal.

Alligevel mener Povl Markussen, at der er plads til flere. De 500.000 træer vil ifølge planen optage, hvad der svarer til mere end fem procent af kommunens areal.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Foto: Oscar Scott Carl.

»Vi er klar over, at det er vanvittigt ambitiøst,« siger Povl Markussen og viser et kort over kommunen og peger på områder ved Vestskoven, det skovområde i kommunen, hvor der ifølge Povl Markussen kan plantes godt 400.000 af de planlagte træer. De resterende 100.000 skal vokse på kommunale arealer og i boligområder, eksempelvis i private haver, mener Povl Markussen.

Albertslund Kommune er dog så langtfra Danmarks største kommune og er i forvejen relativt tæt bebygget. Indtil videre er der i forbindelse med projektet blevet plantet 732 træer.

Kan det overhovedet lade sig gøre at plante en halv million træer?

»Vi skal ville det. Der er rigeligt med undskyldninger på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Vi opfatter opgaven som en bunden opgave, hvis vi skal bidrage til at løse den globale udfordring,« siger Povl Markussen.

Næste aftalte skridt er at plante 6.000 træer i Vestskoven til skovens dag, 3. maj.