Coronaen har lagt Københavns gader tomme – og det er helt perfekt, mener Alternativet

På landsplan er vejtrafikken under coronakrisen faldet med 40 pct. og luftforureningen derfra med 35 pct. Det får nu Alternativet til at ønske, at den formindskede trafik aldrig kommer op i gear igen i København.

Dronning Louises Bro i København i slutningen af marts. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Trafikken fra både privatbilisme og tung trafik er faldet markant i København under nedlukningen af Danmark i forsøget på at bremse coronapandemien.

Og mens det er skidt for økonomien, er det omvendt rigtig godt for luftforureningen i særligt hovedstadens gader og de mange mennesker, der årligt bliver syge af at indånde den forurenede luft.

Derfor vil Alternativet i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation nu forsøge at fastholde det lavere niveau af trafik, også efter coronakrisen. Det fremgår af dagsordenen for Borgerrepræsentationens møde på torsdag den 14. maj.

»I stedet for at skrue op for det trafikale pres på byen efter coronakrisen bør vi bruge krisen til at undersøge, hvordan vi kan udnytte arealet i byen bedre. Det skal komme bæredygtige transportmidler som cykler til gode. Sådan sænker vi den sundhedsskadelige påvirkning, der kommer fra fossile brændsler i byen,« siger borgerrepræsentationsmedlem og gruppeformand Fanny Broholm (ALT) om forslaget.

Hun tilføjer, at også støjgenerne i byen er blevet mindsket af den mindre trafik.

Alternativet henviser i sit forslag til et nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), der anslår, at den renere luft som følge af mindre trafik på landsplan vil spare over 60.000 sygedage og 80 for tidlige dødsfald i år.

»Det er meget markante tal,« skriver Alternativet i sit forslag.

Konkret foreslår partiet en pakke med en række forslag som at indskrænke vejbanearealet i byen for at skabe plads til bredere cykelstier og fortove. At afsætte vejbaner kun til såkaldte BRT-busbaner. At nedlægge parkeringspladser for at frigive plads til sociale aktiviteter og natur samt at sænke fartgrænsen og indføre langt flere bilfrie gader.

»Vores forslag om at gøre cykelstierne bredere og vejene mindre er et forsøg på at sige, at nu ser vi på byens rum med friske øjne. Vi ser, hvad det gør for vores livskvalitet i byen at have færre fossildrevne privatbilister i byrummene. Dødstallet og sygedagene fra forureningen skal tages seriøst, og vi skal handle på den positive udvikling,« siger Fanny Broholm og fortsætter:

»Jeg anerkender, at der kommer til at være en omstilling i forhold til eksempelvis indlevering af varer. Men den ser jeg som en mindre udfordring end det niveau af luftforurening og CO2-udledning, vi har lige nu.«

Der er i forvejen en analyse på vej i København, igangsat inden coronakrisens indtog, om forskellige muligheder for at reducere biltrafikken i brokvartererne og Indre By.

Radikale vil have mere cykelsti

For kort tid siden var også de Radikale i Københavns Kommune på banen med et forslag om mere asfalt til cyklisterne og smallere vejbaner til bilisterne. Dog i en midlertidig ordning.

»Når det bliver sommer, så er vi mere ude, og derfor har vi brug for mere plads at udfolde os på. Lad os udvide cykelstierne, så vi ikke smitter hinanden, mens vi cykler,« sagde gruppeformand for de Radikale i København Mette Annelie Rasmussen i den forbindelse.

Gruppeformanden forestiller sig, at ordningen skal indføres der, hvor der er mange cyklister, og at det ikke vil gå ud over trafiksikkerheden i byen. Hun nævnte blandt andet Nørrebrogade, Østerbrogade, Amagerbrogade, Nordre Frihavnsgade og Valby Langgade som mulige strækninger for forsøgsordningen.

Alternativet opfordrer forvaltningen i Københavns Kommune til at søge inspiration i den italienske by Milano, der har igangsat et ambitiøst arbejde for at begrænse trafikken i byen, også efter coronakrisen.