Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

TV 2 er blevet en snakkekanal - så hellere Zulu Awards og Ibi Støving

Bent Blüdnikow. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

TV 2-redaktør: »Vi er så pissestolte«

Bent Blüdnikow

TV 2 har haft en gigantisk succes med sin præmieuddeling, Zulu Awards. Der var 469.000 seere, hvilket er rekord. Den indholdsansvarlige redaktør hedder Sine Roland og hun udtaler til B.T.: »Vi er så pissestolte.«

Ja, undskyld det urinale sprog, men det er nødvendigt at referere her. For TV 2 har ingen hæmninger. Det viser sig, at Zulu Awards blev en succes, fordi en vis Ibi Støving optrådte topløs - det siger de ansvarlige på TV 2 selv til B.T. Desuden optrådte rapperen Tessa med et show, som Berlingskes litteraturredaktør Søren Jacobsen Damm kaldte »infantilt grænsesøgende.«

Det kan godt være, at Zulu Awards er infantilt, men det er dog at foretrække frem for TV 2s nyhedsflade, der har udviklet sig til et snakkeprogram, hvor voksne mennesker i studiet er sat til at småsnakke om vind og vejr. Så hellere Zulu Awards og Ibi Støving.

Afsked med Beelzebub

Jarl Cordua

Jarl Cordua. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Ifølge Weekendavisens Arne Hardis har Moderniseringsstyrelsen siden Bjarne Corydons finansministerdage været venstrefløjens og de offentlige fagforbunds udgave af den gammeltestamentelige dæmoniske afgud Beelzebub til, hvem de offentligt ansattes forhold – skolelærere ikke mindst - blev ofret på konkurrencestatens alter.

Under Mette Frederiksens restauration af Anker Jørgensens socialdemokrati har styrelsen med det George Orwelske navn nu endelig fået lov til igen at hedde det mere uprætentiøse Økonomistyrelsen. Det formilder næppe sindene hos hele venstrefløjen, som i deres blinde raseri længe har krævet en egentlig nedlæggelse.

Groft sagt nænner ikke at bemærke, at Moderniseringsstyrelsens forkætrede overenskomstafdeling for længst er flyttet til Morten Bødskovs skatteministerium, mens resten laver statsregnskab og står for statens indkøb. Derved varetager man såre fornuftige opgaver uden forventning om, at venstrefløjen nu opgiver fjendebilledet.

Drama, Jesus og militæret

Peter Nedergaard

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

1. marts fik børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil en ny taleskriver ved navn Lars Husum. Han er uddannet cand.mag. i dansk og dramaturgi. I 2008 fik han sin forfatterdebut med romanen »Mit venskab med Jesus Kristus«. I 2010 udgav han endnu en bog, »Jeg er en hær«.

Groft sagt ved ikke ud fra hvilke kriterier, den gode Pernille har valgt sin taleskriver. Mangler der drama i undervisningssektoren, og var Antorinis dramatiske omkalfatring alligevel ikke nok? Eller er det elevernes kendskab til Jesus Kristus, som skal øges samtidig med, at korpsånden i undervisningen styrkes?

Er svaret ja til første spørgsmål, er vi mere end skeptiske over for valget. Er svaret ja til andet spørgsmål, er vi langt mere positive. Men hvad er dit eget svar, Pernille?