Fem ting, der flytter markederne i den kommende uge: Er festen slut på det amerikanske arbejdsmarked?

Euroinvestor giver hver uge et overblik over de vigtigste økonomiske begivenheder, som du som privatinvestor skal holde øje med i den kommende uge.

Investorerne vil i denne uge særligt se frem mod den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der i høj grad kan slå tonen an i forhold til forventningerne til renteændringer fra Federal Reserve. Arkivfoto: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Investorerne vil særligt se frem mod den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der i høj grad kan slå tonen an i forhold til forventningerne til renteændringer fra Federal Reserve. Derudover vil fokus være på kinesisk og europæiske industri og på, om OPEC-landene vil gøre mere for at holde hånden under oliepriserne.

1
Recessionssignalerne blinker igen

Hen over sommeren steg frygten for recession i amerikansk økonomi ganske betydeligt, efter at den såkaldte rentekurve blev negativ.

Rentekurven er forskellen mellem renten på obligationer med henholdsvis lang og kort løbetid. Historisk har det været sådan i USA, at når netop den tiårige rente er dykket til under den toårige rente, har det været et endog meget pålideligt signal om, at en recession vil ramme økonomien inden for 12-24 måneder.

Da rentekurven blev negativ i august i år, steg frygten for, at USA kunne stå over for en recession i løbet af 2020, ganske markant.

Modsat var centralbanken, Federal Reserve, opmærksom på denne risiko, og Fed begyndte allerede hen over sommeren at nedsætte sin ledende pengepolitiske rente, hvilket helt sikkert bidrog til, at rentekurven igen blev positiv. Det fik mange til at afblæse »recessionsalarmen«.

Men nu bevæger rentekurven sig atter tilbage mod negativt territorium. Det er derfor oplagt, at investorerne ganske snart vil fokusere på fornyet recessionsfrygt.

2
OPEC-møde kan sende olieprisen op

Siden årets begyndelse har olieprisen holdt sig inden for et relativt lille prisinterval – i hvert fald hvis man sammenligner med historiske prisudsving.

Denne relativt høje grad af stabilitet i olieprisen kan synes bemærkelsesværdig, i lyset af at den globale industri er bremset ganske kraftigt op, hvilket man kunne forvente ville have givet et nedadgående pres på priserne.

En årsag til, at oliepriserne trods alt har holdt sig nogenlunde stabile, kunne være, at markedsaktørerne venter, at OPEC-landene vil holde hånden under priserne ved at skære i olieproduktionen.

I denne uge holder OPEC sit halvårlige møde i Wien. Her skal oliekartellet gøre status over den strategi, man har fulgt det seneste år, hvor man netop har søgt at holde hånden under oliepriserne ved at begrænse produktionen.

Spørgsmålet er, om det er nok til fortsat at stabilisere priserne, og det bliver spændende at se, om OPEC ændrer kurs.

3
Måske lys for enden af tunnelen for europæisk industri

Der er ingen tvivl om, at den europæiske industrisektor er bremset ganske kraftigt op over de seneste år. Tilbageslaget har været bemærkelsesværdigt i den ellers så stærke tyske industri.

Men nu lysner det måske en smule for europæisk industri. Det indikerer de foreløbige tal for det såkaldte indkøbschefindeks (PMI) for november, der blev offentliggjort i den forløbne uge, i hvert fald.

Selv om de foreløbige PMI-tal viste, at europæisk – og særligt tysk – industri fortsat er ramt af krisen, er der dog en relativt klar tendens til, at de europæiske PMIer nu er begyndt at bunde. Så der er grund til en vis optimisme.

I denne uge udløses spændingen, når vi får de endelige PMI-tal for en række europæiske lande, og de vil sandsynligvis bekræfte, at der nu er en vis stabilisering i gang i den europæiske industri.

Vi får samtidig tal for BNP-væksten i euroområdet i tredje kvartal, og der er ingen tvivl om, at investorerne vil se efter, om der – trods forventet svag vækst – i det mindste er tegn på lidt bedring.

4
Den kinesiske industrikrise fortsætter

Kinesisk industri befinder sig netop nu i den kraftigste opbremsning siden den globale krise i 2008-2009, og de seneste kinesiske nøgletal giver ikke ligefrem grund til optimisme. I den forløbne uge fik vi tal for profitudviklingen i den kinesiske industri, og det var ikke opløftende.

Således faldt de kinesiske industrivirksomheders indtjening med næsten ti pct. i oktober i forhold til samme måned sidste år, og visse kommentatorer har anslået, at faldet i indtjeningen måske er dobbelt så højt, som den officielle statistik indikerer.

I denne uge får vi så de såkaldte Caixin PMI-tal. Her er det store spørgsmål, om vi skal se en stabilisering på samme måde, som vi tilsyneladende har set i Europa, eller om de kinesiske PMI-tal er fortsat med at falde.

Det synes dog sikkert, at det fortsat er for tidligt at afblæse den kinesiske industrikrise, og usikkerheden om hvorvidt Kina og USA kan få bilagt handelsstridigheder samt en fortsat stram kinesisk pengepolitik synes stadig at vække bekymring blandt investorerne.

5
Er festen slut på det amerikanske arbejdsmarked?

Amerikansk økonomi har det fortsat godt, og at dømme efter udviklingen på det amerikanske aktiemarked er der ikke den store grund til bekymring.

Modsat de klare tegn på afmatning i tysk og kinesisk industri, holder amerikansk økonomi fortsat skansen. Med det sagt har der været visse tegn på afmatning i den amerikanske industri, hvor især de fremadskuende tillidsindikatorer har vist visse svaghedstegn.

Hidtil har de amerikanske forbrugere bevaret optimismen, nok primært fordi det amerikanske arbejdsmarked fortsat ser meget stærkt ud. Således er arbejdsløsheden historisk lav, og på det seneste er lønvæksten også kommet højere op.

Paradoksalt nok kan det stærke arbejdsmarked – i hvert fald i et vist omfang – bekymre investorerne, da netop et for stærkt arbejdsmarked kan få den amerikanske centralbank, Federal Reserve, til at udskyde yderligere rentenedsættelser.

Derfor vil investorerne også følge godt med, når vi fredag får den såkaldte arbejdsmarkedsrapport for november, der blandt andet dokumenterer udviklingen i arbejdsløshed og lønninger.