Forslag om at Københavns natteliv begrænses til fredag og lørdag

»Vi vil fortsat gerne have et levende og vibrerende natteliv, men måske skal det ikke være tirsdag, onsdag, torsdag eller på andre hverdage. Måske skal det kun være fredag og lørdag.« Sådan lyder et forslag fra Socialdemokratiets politiske ordfører på Københavns Rådhus.

»Problemerne med nattelivet i København udspringer af en kultur, som stammer fra Distortion-festerne, og som er røget helt ud af balance for almindelig god opførsel,« mener Dansk Folkepartis medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Finn Rudaizky. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Nattefester på hverdage og slåskampe i gaderne hører ikke hjemme i en by, som gerne vi bryste sig af frihed under ansvar. Der skal stadig være plads til unge, som holder fest, men også til alle de borgere, som ikke holder fest.

Det er der bred enighed om blandt en række politikere i Københavns Borgerrepræsentation.

Så hvad er løsningen, hvis de fleste politikere er enige om, at København stadig skal være en levende og vibrerende by, men uden alt for mange restriktioner? Mens nogle glæder sig over den nyvundne coronafred og ønsker et totalt stop for al natteliv efter klokken 24, vil andre indføre zoner, så man koncentrerer nattelivet bestemte steder i byen. Som for eksempel i Kødbyen.

I et indlæg i Berlingske fredag fra Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard, og Venstres gruppeformand i København, Flemming Steen Munch, bliver der lagt konkrete forslag på bordet:

Stop salg af alkohol i detailbranchen i Indre By. Øget tilstedeværelse af politiet i nattelivet og en hjemmel til at give kommunerne mulighed for at oprette kommunale ordenskorps. Derudover foreslås der alternative placeringer for nattelivet i bestemte områder styret gennem bevillinger.

Kun åbent fredag og lørdag

Hos Socialdemokratiet på Københavns Rådhus er politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen enig i, at Københavns natteliv »er kommet helt ud af balance« og kalder det for »vildt og forskruet«.

»Inden coronaen lukkede nattelivet ned, kunne man ikke ikke gå i Gothersgade klokken fire om natten, uden at føle sig utryg. Nu er det Nordhavn og Islands Brygge, hvor det stikker helt af. Jeg så gerne mere politi. Der er ingen tvivl om, at det vil kunne begrænse volden og skabe mere tryghed. Men jeg er skeptisk i forhold til de kommunale ordenskorps, der er blevet foreslået. Hvad udsætter vi vores korps for? De vil skulle tage nogle krævende konfrontationer, og den slags konfrontationer er jeg ret sikker på kræver en uddannelse som den, politiet har,« siger Jonas Bjørn Jensen og henviser til et pilotforsøg i kommunen.

»Her rådgiver og guider nogle ganske få ansatte i kommunen de unge, men derudover er der ingen sanktionsmuligheder. Den slags bør politiet stå for.«

Han mener, at bevillinger til barer, værtshuse og diskoteker desuden er noget, som politikerne i København er nødt til at kigge på.

»Indtil nu har vi skelet til, om det var en klokken to-bevilling, en klokken fem-bevilling eller en klokken 12-bevilling. Tidligere har vi heller ikke set så meget på, hvilke dage der holdes åbent. Men det er vi nødt til at se på nu, og det haster. Vi vil fortsat gerne have et levende og vibrerende natteliv, men det skal ikke være om tirsdagen, onsdagen eller om torsdagen eller på andre hverdage. Måske skal det kun være fredag og lørdag,« siger Jonas Bjørn Jensen.

Som en del af løsningen på problemerne i nattelivet efterlyser han et øget forældreansvar.

»Måske er der gået noget galt i opdragelsen undervejs, hvis unge mennesker ikke har lært at tage hensyn til andre end sig selv? Der er for eksempel borgere, der bor inde i byen, og som skal møde tidligt på arbejde næste morgen. Overordnet synes jeg, at det handler om frihed under ansvar, og det mener jeg, vi skal forklare, så det ikke er til at misforstå. Vi skal sige:

»Nu har vi holdt lukket i en tid med corona, nu åbner vi lidt forsigtigt op igen. Hvis ikke I kan finde ud af det, ender det med, at vi må lukke helt, hvis I ikke tager et ansvar for byen og de andre borgere.« Jeg har for nylig været i England og har altid tænkt, det var et meget liberalt land. Men de har skilte overalt. Her må borgerne ikke dét, og her er det forbudt at ... og så videre. Vi er glade for den frihed, vi har i København og hele Danmark. En frihed, vi fortsat gerne vil have,« siger Jonas Bjørn Jensen.

Afventer svar fra justitsminister

Jakob Næsager, gruppeformand for de Konservative i København, støtter forslaget om etablering af kommunale ordenskorps.

»Mange københavnere oplever, at politiet ikke har tid eller ressourcer til at hjælpe, og føler sig derfor retsløse. Sammen med Hans Toft (konservativ borgmester i Gentofte Kommune, red.) har jeg for over et år siden skrevet til justitsministeren om muligheden for hjemmel til kommunale ordenskorps, og så sent som i denne uge har vi rykket for svar. Men vi har endnu ikke hørt noget.«

De kommunale ordenskorps skal ifølge Jakob Næsager have ret til at hive bødeblokken frem, når nogen støjer for meget eller skaber unødig uro. Han henviser til den årlige kommunale tryghedsundersøgelse, der viser, at der i flere bydele er stor utryghed om aftenen og om natten.

Det kunne også være en mulighed, foreslår den konservative gruppeformand, at ordenskorpset får hjemmel til at advare festende bygæster, når der er et kvarter til, at de skal skrue ned for musikken, og henstille til, at gæsterne skal smide skrald i de opstillede containere.

»Vi ønsker færre natteværtshuse i brokvartererne og der, hvor københavnerne bor klos op af festzoner. Derfor bør vi koncentrere nattebevillingerne til færre steder – for eksempel i Kødbyen og til steder, hvor der er længere til naboerne. Så er det også mere overskueligt for politiet,« siger Jakob Næsager.

Venstres forslag om mere politi i gaderne og dermed flere ressourcer til politiet ville selvfølgelig være optimalt, siger han, men han vurderer, at det ikke er realistisk for øjeblikket.

Problemer fra Distortion

Står det til Dansk Folkepartis medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Finn Rudaizky, skyldes problemerne en ændret kultur og en ændret adfærd i nattelivet.

»Det hele udspringer af en kultur, som stammer fra Distortion-festerne, og som er røget helt ud af balance for almindelig god opførsel. Tidligere var vi i Dansk Folkeparti positivt stemt over for Distortion, men der er sket et voldsomt skred. De problemer, som distortion har tilført, og som vi politikere endnu ikke har fomået at løse, er de samme problemer, der nu er fulgt med i nattelivet generelt,« mener Finn Rudaizky.

Han afviser forslaget om zoner for nattelivet, så det kun er for eksempel i Kødbyen og få andre steder, at man har de sene bevillinger.

»Det er helt urealistisk og vil slet ikke kunne at administreres i praksis. Desuden løses problemerne ikke med nye forbud og nye regler. Vi har både regler og forbud i forvejen. Vi skal bare være enige om at bruge det, og den enighed findes ikke mellem partierne i Københavns Borgerrepræsentation på nuværende tidspunkt.«